Blog

ในวัน มาฆบูชา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ

ในวัน มาฆบูชา

วันอาทิตย์ ที่17 ก.พ 2562

..กำหนดการ..

10:00 บิณฑบาตร(ข้าวสวย ข้าวเหนียว)ร่วมรับประทานอาหาร

11:00 สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา รับศีล ฟังธรรม

11:30 ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี..เติมน้ำมันเครื่องทำความร้อนประจำปี, เวียนเทียน ,รับพรจากพระสงฆ์
เสร็จพิธี..สาธุ

สถานที่จัดงาน
..Mehrzweckhalle Schulstraße 12 ,63699 Kefenrod..

เนื่องจากมีการปิดซ่อมแซมฮัลเลอร์ที่จัดงานประจำ ..ทางวัดจึงได้ย้ายมาจัดงานมาฆบูชาที่ฮัลเลอร์ข้างวัดเหมือนปีที่แล้ว ต้องขออภัยกับทุกท่านในความไม่สะดวก เจริญพร..

(ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำอาหารหวานคาวมาถวายภัตตาหารและรับประทานร่วมกัน..สาธุ)

เมื่อยุคสมัยหนึ่งถึงวาระสิ้นสุดลง… …และอีกยุคสมัยหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้น

เราขอกล่าวอำลาลังเงนเซลโบลด์ การตัดสินใจย่างก้าวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเราเลย หากแต่เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ในขณะนี้แล้ว จะเห็นว่าเป็นหนทางออกทางเดียวที่ถูกต้อง เราได้มองเห็นว่า สถานการณ์ในอนาคตของวัดเรา ณ ที่ตั้งปัจจุบันนั้น จะไม่ราบรื่นแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับด้านการเงิน
ในฐานะชาวพุทธทั้งหลาย เรารู้ดีว่า ทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยง และเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด เพราะการยึดถือย่อมก่อให้เกิดทุกข์ แต่กระนั้นก็ตาม การอำลาในครั้งนี้ก็ยังทำให้รู้สึกใจหายบ้างอยู่ดี เราได้มีโอกาสได้ทำบุญปฏิบัติธรรม ทำกิจกรรมร่วมกันมากมายหลายครั้ง และเราจะจดจำเวลา ประสบการณ์ที่ดีๆ ที่ได้มีร่วมกันนี้ไว้ในความทรงจำ ในหัวใจของพวกเราตลอดไป เราขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจอุ้มชูประคับประคองเราให้เดินมาจนถึงวันนี้ และขอกล่าวยินดีต้อนรับทุกๆ ท่าน ที่จะเดินร่วมทางไปกับเราอีกต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือทางวัด ทั้งในอดีตและปัจจุบัน พวกท่านเปรียบเสมือนนางฟ้าเทวดาของเรา เพราะหากไม่มีพวกท่านแล้ว เราคงไม่มีโอกาสที่จะก้าวมาไกลได้ถึงขนาดนี้
อีกทั้งเราก็อยากถือโอกาส กล่าวคำขอบคุณต่อครอบครัวบึนเนคเคอ สำหรับคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้เป็นเวลาหลายปีทีเดียว และขออวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญเทอญ
สิ่งที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ คือ
ส่วนหนึ่งของผู้มีจิตศรัทธาวัดได้กำลังเริ่มดำเนินการสร้างวัดใหม่ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ต่อไปในอนาคต ผู้แสวงหาธรรมะที่พึ่งในพระพุทธศาสนา จะได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าจากท่านเจ้าอาวาส หลวงปู่ทิวาของเรา ในการประชุมวิสามัญสมาชิกครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ลงมติว่า ยกหลวงพ่อใสให้กับท่านเจ้าอาวาสของเราเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดแห่งใหม่นี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อีกทั้งในอนาคตเราจะร่วมมือสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป
เราขออวยพรให้ทุกท่าน ปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง มีความสุขกายสบายใจเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ
เรียนมาด้วยเมตตาธรรม
Petra Askew
เหรัญญิก

Eine Ära geht zu Ende… …und eine neue beginnt.

Wir nehmen Abschied von Langenselbold. Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen, doch war es in Anbetracht der jetzigen Situation die einzig richtige Lösung. Wir sahen die Zukunft des Klosters am aktuellen Standort besonders in finanzieller Hinsicht gefährdet.   Als Buddhisten wissen wir, dass alles unbeständig ist und dass wir nicht anhaften sollen, denn Anhaften kreiert Leiden. Und dennoch ruft dieser Abschied auch ein wenig Wehmut hervor. Wir haben viel zusammen erlebt und tragen die schönen Momente unserer gemeinsamen Zeit tief in unseren Herzen. Wir danken allen, die uns bis hierhin getragen haben und begrüßen alle, die uns in Zukunft begleiten wollen. Ein ganz besonderes Dankeschön an alle unsere fleißigen Helfer der Vergangenheit und der Gegenwart – ihr seid unsere Engel, ohne die wir nie soweit gekommen wären.    Auch möchten wir es uns nicht nehmen lassen, der Familie Bünnecke für ihre langjährigen Verdienste zu danken und ihr alles Gute für die Zukunft zu wünschen.   Was vielleicht noch nicht alle wissen:    Ein Teil unserer Gemeinschaft ist im Begriff, ein weiteres Kloster zu gründen. Wir freuen uns, dass nun noch mehr im Buddhismus Zuflucht Suchenden die Lehre des Erhabenen Buddha durch unseren Abt Luang Bu Tiva übermittelt werden kann. Wir haben auf der letzten außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen, dass wir unsere Buddhafigur Luang Por Sai unserem Abt für das neue Kloster spenden. Wir hoffen natürlich, dass wir uns auch in Zukunft noch weiterhin gegenseitig unterstützen und helfen.   Wir wünschen euch allen, dass ihr frei bleibt von körperlichen und geistigen Leiden. Mögt ihr alle glücklich sein!   Sathu, Sathu. Sathu   Mit Metta   Petra Askew Schriftführerin