การทำสมาธิ

ขอเชิญชวนญาติธรรมกัลยาณมิตรร่วมปฏิบัติธรรม รักษาศีลเจริญสมาธิภาวนา เดือนกันยายน วันศุกร์ที่ 20-อาทิตย์ ที่22 ก.ย 62 นี้..
..ขออนุโมทนาบุญกับโยมน้อย โยมอด๊อป โยมพิม และหนูนพดล ที่ได้ร่วมกันมาถวายภัตตาหารในวันนี้ ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ๆ..สาธุ