เมื่อยุคสมัยหนึ่งถึงวาระสิ้นสุดลง… …และอีกยุคสมัยหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้น

เราขอกล่าวอำลาลังเงนเซลโบลด์ การตัดสินใจย่างก้าวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเราเลย หากแต่เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ในขณะนี้แล้ว จะเห็นว่าเป็นหนทางออกทางเดียวที่ถูกต้อง เราได้มองเห็นว่า สถานการณ์ในอนาคตของวัดเรา ณ ที่ตั้งปัจจุบันนั้น จะไม่ราบรื่นแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับด้านการเงิน
ในฐานะชาวพุทธทั้งหลาย เรารู้ดีว่า ทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยง และเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด เพราะการยึดถือย่อมก่อให้เกิดทุกข์ แต่กระนั้นก็ตาม การอำลาในครั้งนี้ก็ยังทำให้รู้สึกใจหายบ้างอยู่ดี เราได้มีโอกาสได้ทำบุญปฏิบัติธรรม ทำกิจกรรมร่วมกันมากมายหลายครั้ง และเราจะจดจำเวลา ประสบการณ์ที่ดีๆ ที่ได้มีร่วมกันนี้ไว้ในความทรงจำ ในหัวใจของพวกเราตลอดไป เราขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจอุ้มชูประคับประคองเราให้เดินมาจนถึงวันนี้ และขอกล่าวยินดีต้อนรับทุกๆ ท่าน ที่จะเดินร่วมทางไปกับเราอีกต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือทางวัด ทั้งในอดีตและปัจจุบัน พวกท่านเปรียบเสมือนนางฟ้าเทวดาของเรา เพราะหากไม่มีพวกท่านแล้ว เราคงไม่มีโอกาสที่จะก้าวมาไกลได้ถึงขนาดนี้
อีกทั้งเราก็อยากถือโอกาส กล่าวคำขอบคุณต่อครอบครัวบึนเนคเคอ สำหรับคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้เป็นเวลาหลายปีทีเดียว และขออวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญเทอญ
สิ่งที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ คือ
ส่วนหนึ่งของผู้มีจิตศรัทธาวัดได้กำลังเริ่มดำเนินการสร้างวัดใหม่ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ต่อไปในอนาคต ผู้แสวงหาธรรมะที่พึ่งในพระพุทธศาสนา จะได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าจากท่านเจ้าอาวาส หลวงปู่ทิวาของเรา ในการประชุมวิสามัญสมาชิกครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ลงมติว่า ยกหลวงพ่อใสให้กับท่านเจ้าอาวาสของเราเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดแห่งใหม่นี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อีกทั้งในอนาคตเราจะร่วมมือสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป
เราขออวยพรให้ทุกท่าน ปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง มีความสุขกายสบายใจเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ
เรียนมาด้วยเมตตาธรรม
Petra Askew
เหรัญญิก